Obsah

ZPRÁVY PND TV 2018

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Uklízet sami, nebo si najmout firmu?

Bylo, nebylo, před 50 (40,30) lety začali mladí lidé toužící po vlastním bydlení stavět, či většinou pomáhat se stavbou, bytové domy po celém Československu. Až byly domy hotové, nastěhovali se do nich. Všichni zhruba ve stejné věku, rozuměli si. V domech vychovali děti, zažili spoustu příjemných chvil, překonali lecjaké krize. S fungováním v domě nebyl problém. Co bylo třeba opravit, zajistilo bytové družstvo, nebo stát, či jiný oficiální vlastník. O úklid se staraly partaje. Služba byla rozdělena, každý věděl, který týden má zamést a umýt schody, kdy se budou umývat okna. Nikdo výrazněji neprotestoval.

Pak nastala změna ve společnosti, Československo se rozdělilo a změny přišly i do bytových domů. Značná část přešla do bytového spoluvlastnictví. V částí domů se nic nezměnilo. Pořád stejní obyvatelé, jen o něco starší. V jiných došlo k výrazné obměně obyvatel. Nově příchozí již nebrali ohled na ustálené zvyky a většinou se jim do úklidu nechtělo. „Najměme si na úklid firmu, vždyť je to za pár korun na byt,“ říkali. Ve vzduchu se tak ocitla otázka, která zní z mnoha míst ČR: “Co je lepší? Uklízet vlastními silami, nebo si najmout úklidovou firmu?“

Úklid vlastními silami

Odpověď není jednoduchá. V menších domech, kde spolu lidé komunikují, kde jsou schopni všichni fyzicky pracovat, může fungovat systém vlastního úklidu. Každých 14 dní uklidí nájemci své patro, jedenkrát za měsíc uklidí i před domem, jedenkrát za půl roku umyjí okna atp. Úklid funguje na principu střídání jednotlivých bytů při úklidových služeb.

Má to řadu pozitivních vlivů:

1. Fyzická práce v současné době řadě lidí chybí, čili prospívá jejich kondici.

2. Není špatné čas od času vyzkoušet si práci, kterou bych dlouhodobě dělat nechtěl. Už jen pro to uvědomění si tohoto faktu.

3. Zblízka si vlastník lépe zkontroluje stav chodeb, malby, schodišť, zábradlí, výtahu, …Může tak upozornit na případný problém v době, kdy řešení je časově i finančně nenáročné.

4. Práce na vlastním je více motivující pro její správné vykonávání.

5. Možná úspora pro bytový dům v řádech několika stovek měsíčně.

Nevýhody:

1. Neřešitelné pro vlastníky s omezenou pohyblivostí.

2. Problematické pro vlastníky, kteří pracují dlouhodobě mimo domov, nebo mají práci s obtížně předvídatelnou pracovní dobou (složky IZS).

Úklid prostřednictvím najaté firmy (pracovníka)

Výhody:

1. Nemusíte se stresovat, že v úklidovém týdnu nestihnete lékaře, úřad atp.

2. Můžete si „užívat“ kontrolní funkci (a tady paní uklízečka nedosáhla hadrou, že?)

3. Můžete hned reagovat na případné nedostatky (každá solidní společnost nechá na veřejně přístupném místě kontakt pro případ reklamace)

Nevýhody:

1. Musíte firmu či pracovníka zaplatit, to znamená pro bytový dům náklad řádově ve stokorunách měsíčně.

Kombinace obou systémů

Funguje v přechodném období od sousedského stylu uklízení vlastními silami k nájemnímu. Někteří vlastníci prostě uklízet nebudou, proto si ve svém týdnu najmou někoho (třeba i z domu), kdo za ně uklidí. V těchto domech většinou dojde k postupnému přechodu na nájemní úklid, až samouklízeči zůstanou v menšině.

Jak vidíte, řešení není zcela jednoznačné. Vždy záleží na konkrétním domě, jeho velikosti a vztahu mezi vlastníky. Jednoznačnou volbou pro úklidové jsou domy, ve kterých je značná část bytů tzv. investičních, ve kterých se střídají nájemníci, či dokonce jsou tyto byty využívání pro krátkodobé pronájmy. Zde je nemožné vlastníky zapojit do systému vlastního úklidu. Spíše bude třeba zvolit postup pro optimální stanovení nákladů na úklid domu s ohledem na množství osob v těchto bytech průběžně žijících.

Autor: VlaH, PaPi