Obsah

ZPRÁVY PND TV 2018

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Změna termínu konání konference Ostrovy života 2018

Z organizačních důvodů dochází ke změně termínu konání konference Ostrovy života, která se oproti původnímu termínu (25.26. září) nově uskuteční ve dnech 19.–20. listopadu 2018 v Brně v hotelu Holiday Inn.

 

CHCI SE KONFERENCE ZÚČASTNIT

 

Důvodem změny je kolize několika odborných konferencí, jež by zapříčinila nepřítomnost klíčových přednášejících.

Konference Ostrovy života proběhne pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí, Jihomoravského kraje a nově také města Brna. Odbornou záštitu konferenci poskytl Cech topenářů a instalatérů České republiky.

Ve dvou dnech zazní 15 odborných přednášek, které poskytnout inovativní pohled na to, jak můžou být bytové i nebytové domy vodohospodářsky soběstačné a jakými opatřeními můžou bojovat se suchem a zároveň výrazně ovlivnit klima v městských aglomeracích.

Jakákoli budova může totiž fungovat doslova jako ostrov života, který je plně soběstačný. Kromě recyklace tzv. šedé vody, dokáže takový dům efektivně zadržovat srážkovou vodu a tu dále využívat a zároveň ušetřit při odvádění srážkové vody do kanalizace. Instalací zelené střechy sníží svou energetickou náročnost. Taková střecha vodu zadržuje a ochlazuje nejenom budovu, ale i okolní prostředí. Přispívá ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech s nedostatkem zeleně a částečně nahrazuje přírodní prvky. Zelenou střechou vzniká také bezpečný, společenský prostor k relaxování.

Cílovou skupinou konference jsou zejména vlastníci bytových i nebytových domů, správcovské organizace bytového fondu, zástupci měst a obcí a také projektanti a široká veřejnost. Všechny tyto cílové skupiny mohou vodohospodářskou problematiku řešit přímo v domech pomocí různých opatření, např. instalací zelených střech, využitím srážkové vody, recyklací tzv. šedé vody atd., a přispět tak k tomu, aby se ve městech lépe žilo. 

Kontakt:

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102, Brno

www.ostrovy-zivota.eu| www.pronasdum.cz | info@pronasdum.cz

Konferenci organizují dvě sesterské neziskové organizace, v České republice působící zapsaný spolek Pro náš dům a ve Slovenské republice působící sdružení Pre náš dom.

Obě organizace dlouhodobě poskytují vzdělání v oblasti správy a chodu bytových domů. Společenstvím vlastníkům, bytovým družstvům, stavebním bytovým družstvům ale i správcovským organizacím či městům a obcím nabízejí celou řadu vzdělávacích seminářů a školení na různorodá témata (např. problematika revitalizace a rekonstrukce BD, praktická správa BD, legislativa v kontextu BD, financování a další mezioborová témata související s bytovou problematikou). Poskytuje také poradenství a komplexní informace prostřednictvím elektronických zpravodajů a informačních portálů.